Резидентура мамандықтары
.
6R110100Терапия
6R110200Жалпы дəрігерлік тəжірибе
6R110300Кардиология, соның ішінде балалар кардиологиясы
6R110400Ревматология, соның ішінде балалар ревматологиясы
6R110500Аллергология жəне иммунология, соның ішінде балалар аллергологиясы жəне иммунологиясы
6R110600Гастроэнтерология, соның ішінде балалар гастроэнтерологиясы
6R110700Гематология, соның ішінде балалар гематологиясы
6R110800Пульмонология, соның ішінде балалар пульмонологиясы
6R110900Эндокринология, соның ішінде балалар эндокринологиясы
6R111000Нефрология, соның ішінде балалар нефрологиясы
6R111100Фтизиатрия, соның ішінде балалар фтизиатриясы
6R111200Кəсіби патология
6R111300Жұқпалы аурулар, соның ішінде балалар жұқпалы аурулары
6R111400Дерматовенерология, соның ішінде балалар дерматовенерологиясы
6R111500Неврология, соның ішінде балалар неврологиясы
6R111600Психиатрия
6R111700Балалар психиатриясы
6R111800Медициналық реабилитология, соның ішінде балалар медициналық реабилитологиясы
6R111900Сəулелі диагностика
6R112000Сəулелі терапия
6R112100Функционалдық диагностика
6R112200Клиникалық зертханалық диагностика
6R112300Спорттық медицина
6R112400Гериатрия
6R112500Клиникалық фармакология
6R112600Анестезиология жəне реаниматология, соның ішінде балалар анестезиологиясы жəне реаниматологиясы
6R112700Жалпы хирургия
6R112800Кардиохирургия, соның ішінде балалар кардиохирургиясы
6R112900Ангиохирургия, соның ішінде балалар ангиохирургиясы
6R113000Нейрохирургия, соның ішінде балалар нейрохирургиясы
6R113100Жақ сүйек-бет хирургиясы, соның ішінде балалардың жақ сүйек-бет хирургиясы
6R113200Пластикалық хирургия
6R113300Балалар хирургиясы
6R113400Онкология, соның ішінде балалар онколлогиясы
6R113500Травматология-ортопедия, соның ішінде балалар травматологиясы-ортопедиясы
6R113600Урология жəне андрология, соның ішінде балалар урологиясы жəне андрологиясы
6R113700Офтальмология, соның ішінде балалар офтальмологиясы
6R113800Оториноларингология, соның ішінде балалар оториноларингологиясы
6R113900Патологиялық анатомия, соның ішінде балалар патологиялық анатомиясы
6R114000Трансфузиология
6R114100Токсикология, соның ішінде балалар токсикологиясы
6R114200Педиатрия
6R114300Неонатология
6R114400Акушерия жəне гинекология, соның ішінде балалар акушериясы жəне гинекологиясы
6R114500Медициналық генетика
6R114600Стоматология, соның ішінде балалар стоматологиясы
6R114700Сот-медициналық сараптама
6R114800Əуе жəне ғарыш медицинасы
6R114900Төтенше жағдайлар жəне апаттар медицинасы
6R115000Балалар онкологиясы және гематологиясы