Кәсіби білім беру деңгейлері
Орта арнайы білім беру

Мамандарының кәсіби дайындауыны негізгі қадам.

Бакалавриат

Жоғары оқу орындарының біріңші қадам, аса білікті мамандарының дайындау үшін жоспарланған

Магистратура

Магистратураға жоғары білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын игерген азаматтар қабылданады

Резидентура

Денсаулық сақтау саласыны үшін аса білікті мамандарының оқыту

Докторантура PhD

Білім беру бағдарламалары философия докторы дәрежесін бере отырып, ғылыми, педагогтік және кәсіптік қызмет үшін кадрлар даярлауға бағытталған жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру