Акушерия жəне гинекология, соның ішінде балалар акушериясы жəне гинекологиясы
Мамандық коды: 6R114400
Мамандық атауы: Акушерия жəне гинекология, соның ішінде балалар акушериясы жəне гинекологиясы
Осы мамандық бойынша Қазақстанның университеттері қабылдауға алып келеді