Сұрақ #772 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Иод пен бромның ұқсас қасиет(тер)і

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #773 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

ZnO-ң екідайлы қасиет(тер)і

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #774 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Екіншілік амин

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #775 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Изомерлердің ұқсастығы

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #776 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Молекуласында иондық, ковалентті полюсті байланысы бар қосылыс(тар)

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #777 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Қыздырғанда металл түзетін тұз(дар)

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #778 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Марковников ережесіне сәйкес жүретін реакция(лар)

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #779 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

300 г натрий хроматы ертіндісіне мыс (ІІ) хлоридінің ертіндісін артық мөлшерде құйғанда массасы 72 г тұнба алынды. Бастапқы ертіндідегі натрий хроматының массалық үлесі ( )

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #780 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

58,5 г натрий хлоридінің судағы ерітіндісін электролиздегенде анодта бөлінген газды калий бромиді ертіндісінен өткізді.Түзілген бромның зат мөлшері

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #1531 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Бейэлектролит

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Iздеу

Дұрыс жауаптардың саны
Жауаптың болуы