Сұрақ #761 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Салыстырмалы молекулал ық массалары бірдей заттар

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #762 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

реакция теңдеуіндегі коэффициенттер қосындысы

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #763 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Метанның конверсиялануы

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #764 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Глюкоза тотықсызданғанда түзілетін зат

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #765 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Массасы 10,6 г құмырсқа және сірке қышқылдарының қоспасын бейтараптауға көлемі 91,58 мл 8% — дық, тығыздығы 1,092 г/мл натрий гидроксидінің ерітіндісі жұмсалған, қоспадағы сірке қышқылының массалық үлесі

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #767 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Құрамында 2% кремнийі бар 700 т шойын қорытылғанда домна пешіндегі тотықсызданатын кремнийдің массасы

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #768 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Массасы 9 г Al мен Cu қоспасын тұз қышқылымен өңдегенде, реакция соңында 5,6 л (қ.ж.) газ алынды. Қоспадағы мыстың массалық үлесі

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #769 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

1 моль азот пен 3 моль сутек әрекеттескенде 2 моль аммиак түзілген. Азот пен сутектің әрекеттескендегі қатынасы және аммиактың массасы...

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #770 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Көлемі 11,2 л (қ.ж) ацетиленнен алуға болатын бензолдың массасы

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #771 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Реттік нөмірі 20-шы элемент атомының сипаттамасы

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Iздеу

Дұрыс жауаптардың саны
Жауаптың болуы