Сұрақ #1421 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Сұрақ тың жауа бын бе лгіле ңіз .

Wessen Namen trägt die Nationale Kunstgalerie in Almaty?

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Iздеу