Сұрақ #724 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Өткен шақ есімшесінің тиісті нұсқасын табыңыз (Participe présent):

Le conte … par toi est amusant.

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Iздеу