Металлургия
Білім бейіні коды: 6M070000
Білім бейіні атауы: Техникалық ғылымдар және технологиялар

Мамандық коды: 6M070900
Мамандық атауы: Металлургия

Магистрлерді даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы
  • Кесте
  • График
Оқу бағыты2018201720162015
Ғылыми-педагогикалық бағыт 245151516
Ағылшын тілінде ғылыми- педагогикалық бағыт 0230272186
Барлығы245245287202
Графики
Осы мамандық бойынша Қазақстанның университеттері қабылдауға алып келеді