Ветеринарлық санитария
Білім бейіні коды: 6D120000
Білім бейіні атауы: Ветеринария

Мамандық коды: 6D120200
Мамандық атауы: Ветеринарлық санитария
Осы мамандық бойынша Қазақстанның университеттері қабылдауға алып келеді