Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы (сала бойынша)
Білім бейіні коды: 6D070000
Білім бейіні атауы: Техникалық ғылымдар және технологиялар

Мамандық коды: 6D072600
Мамандық атауы: Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы (сала бойынша)
Осы мамандық бойынша Қазақстанның университеттері қабылдауға алып келеді