Психология
Білім бейіні коды: 6D050000
Білім бейіні атауы: Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес

Мамандық коды: 6D050300
Мамандық атауы: Психология
Осы мамандық бойынша Қазақстанның университеттері қабылдауға алып келеді