Сұрақ #691 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Вертикаль қозғалған дененің теңдеуі у=10+3t-5t2 болса, дененің бастапқы координатасы және бастапқы жылдамдығы

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #692 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Поезд 200 км жолды 2 сағатта жүріп өтті. Осы жолдағы орташа жылдамдығы

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #693 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Әр түрлі жиіліктегі дыбыстардың ретсіз қабаттасуы

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #694 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Иінтіректің кіші иіні 5 см, үлкен иіні 30 см. Кіші иініне 12 Н күш әсер етеді. Тепе-теңдіктегі иінтіректің үлкен иініне түсетін күш моменті

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #695 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

-53°С температураға сәйкес келетін абсолют температурасы

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #696 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Газдың бастапқы көлемі 4 л. Графикте көрсетілген 3-ші күйіндегі газдың көлемі

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #697 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Термодинамиканың 1-ші заңына сәйкес келетін анықтама

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #698 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Қысқа тұйықталу кезінде тізбектегі ток күші

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #699 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Абсолют қара дене

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #700 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Жабық ыдыстардағы газдың масса сы және температура сы бірдей . Газ қысымы үлкен ыдыс

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Iздеу

Дұрыс жауаптардың саны
Жауаптың болуы