Сұрақ #39894 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Екі катушканың индуктивтіліктерінің қатынасы . Олардың магнит өрісі энергияларының қатынасы болу үшін бірінші катушканың ток күші мен екінші катушкадағы ток күшін салыстыр

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #39895 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Баллондағы массасы 30 кг ауа молекулаларының N1санының көлемі

16,62 м3 бөлмедегі қалыпты қысымда температурасы 17оС ауа молекулаларының N2 санына қатынасы (po=105 Па, R=8,31 Дж/моль∙К, NA=6∙1023 моль-1,

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #39896 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Электронның массасы тыныштық массасынан 2 есе артық болатын қозғалыс жылдамдығы

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Iздеу

Дұрыс жауаптардың саны
Жауаптың болуы