Сұрақ #39884 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Теңізде жүзіп жүрген мұз кесегінің су бетіндегі бөлігінің көлемі 195 м3 болса, мұздың суға батқан бөлігінің көлемі ( = 900 кг/м3, = 1030 кг/м3)

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #39885 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Газ молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы 880 м/с болды. Изобаралық суыту нәтижесінде берілген жылдамдық 80 м/с –қа кемиді. Газ тығыздығы

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #39886 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Сыртқы кедергі 3,9 Ом болғанда тізбектегі ток күші 0,5 А, ал сыртқы кедергісі 1,9 Ом болғандағы ток күші 1 А болса ток көзінің электр қозғаушы күші

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #39887 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Суретте жарық сәулесінің сыну көрсеткіші әртүрлі үш ортадан өту жолы берілген. Орталардың сыну көрсеткіштерін өсу реті бойынша орналастыр

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #39888 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Иіндері 20 см және 30 см иіндікке екі күш әрекет етеді. Кіші иінге әрекет ететін күштің шамасы 6 Н. Иіндік тепе-теңдікте болу үшін екінші иінге әрекет ететін күштің шамасы

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #39889 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Сутегі атомындағы электрон мен ядроның арақашықтығы 0,510-8 см. Олардың өзара әсерлесу күші ()

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #39890 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Ашық тербелмелі контурдағы ток күші (А) заңы бойынша өзгереді. Ауада таралатын электромагниттік толқынның ұзындығы

(с =3∙108 м/с)

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #39891 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Когерентті жарық сәулелері қосылғанда интерференцияның максимумы байқалатын фаза айырымы

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #39892 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Массасы 40 кг дене еркін құлап түскенде, ауырлық күшінің жұмысы 128 кДж болса, дененің құлау уақыты (g = 10 м/с2)

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #39893 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Изохоралық процесте газға 6·106 Дж жылу берілген газдың ішкі энергиясы мен ұлғайғандағы жұмысы

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Iздеу

Дұрыс жауаптардың саны
Жауаптың болуы