Сұрақ #1472 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Қозғалыстар х1=3t-t2; x2=2t+t2 теңдеумен өрнектелсе, олардың бастапқы жылдамдықтары

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #1473 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Ұзындығы , жылдамдығымен таралатын толқын жиілігін анықтайтын формула

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #1474 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Қуаты 30 Вт желдеткіш 15 мин ішінде атқаратын жұмысы

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #1475 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Ұзындығы 5 м және көлденең қимасының ауданы 100 см2 сым 10 кН күштің әсерінен 1 см-ге созылды. Сымдағы салыстырмалы ұзаруы

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #1476 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Цельсий шкаласы бойынша 56°С температура өзгерісіне абсолют шкаласы бойынша сәйкес келетін температура өзгерісі

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #1478 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Салмағы 420 Н жасөспірім балықшыны су бетінде ұстап тұру үшін,

қайықтың алатын ең кіші көлемі 0,052 м3 болса, қайықтын өз массасы

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #1479 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Ядролық реакторларда баяулатқыш түрінде қолданылатын зат

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #1480 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Шамдардың тізбектей жалғануына сәйкес келетін сұлба

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #1481 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Кинетикалық энергиясы 40 Дж, ал дененің импульсі 100 кг·м/с болса, оның массасы

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #1482 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Массасы 6 кг, көлемі 4,9 м3 газдың қысымы 200 кПа. Оның молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Iздеу

Дұрыс жауаптардың саны
Жауаптың болуы