ОШИБКА - Table 'format_tests_session' is marked as crashed and should be repaired
ЗАПРОС - SELECT id_tests FROM `format_tests_session` WHERE `id_session` LIKE '10048913' AND `id_category` = 8 AND `id_lang` = 2ОШИБКА - Table 'format_tests_session' is marked as crashed and should be repaired
ЗАПРОС - SELECT * FROM `format_tests_session` WHERE `id_session` LIKE '10048913' AND `id_category` = 8 AND `id_lang` = 2 ORDER BY `format_tests_session`.`dt` DESC Физика пәніне қазақ тілінде тест тапсырмалары
Сұрақ #712 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Қисықтық радиусы 80 м жолда 36 км/сағ жылдамдықпен қозғалған автомобильдің бұрыштық жылдамдығы, центрге тартқыш үдеуі, айналу периоды

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #713 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Қайнау температурасында 5 кг эфир буын алу үшін жылу мөлшері (эфирдің меншікті булану жылуы 0,4106 Дж/кг)

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #714 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Кернеуі 220 В желіге қосылған электр плитасының спиралінің кедергісі

55 Ом. Спиральдегі ток күші

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #715 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Жарық жылдамдығы

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #716 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Еңіске қарай 100 м ұзындықты шаңғышы 0,3 м/с2 үдеумен қозғала отырып, 20 с ішінде жүріп өтті. Шаңғышының еңістің басындағы және соңындағы жылдамдығы

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #717 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Радиостанция 75 МГц жиілікте хабар жүргізіп отыр. Толқын ұзындығы (с=3·108 м/с)

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #718 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Суретте сутегі атомының фотон шығару немесе жұту энергетикалық деңгейлері көрсетілген минимум жиіліктегі фотон жұту деңгейлері және теңдеуі

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #719 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Массалары 5 кг және 4 кг екі шар қарама-қарсы бағытта 3 м/с жылдамдықпен абсолют серпімсіз соғылғанда бөлінетін энергия

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #720 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Бетінің ауданы 40 см2 затқа қалыңдығы 2 мм күміс жалатылды. Күміс қабатындағы атом саны

( ρ күміс =10500 кг/м3, М(Ag) = 108∙10-3 кг/моль, NA = 6∙1023 моль-1)

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #1471 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Қозғалыстағы дененің жылдамдығының теңдеуі υ= 8 + 2t. Орын ауыстырудың теңдеуі s(t) және бастапқы жылдамдық пен үдеу

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Iздеу

Дұрыс жауаптардың саны
Жауаптың болуы