Сұрақ #7740 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Диаметрі d = 0,4 мм, ұзындығы =3,6 м жез сым F = 25 Н күш әсерінен

= 2 мм-ге ұзарады. Сым материалының Юнг модулі

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #7739 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Массaсы 20 кг, жылдамдығы 500 м/с снаряд горизонтқа 60 о бұрыш жасай ұшып шыққанда, массасы 600 кг зеңбіректің жылдамдығы

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #7738 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Берілген ядролық реакциядағы жетіспей тұрған бөлшек және сол бөлшектің заряды

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #7737 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Тербелмелі контур сыйымдылығы 0,4 мкФ конденсатор мен индуктивтігі

1 мГн катушкадан тұрады. Осы контур шығаратын электромагниттік толқындардың толқын ұзындығы (с = 3∙108 м/с)

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #7736 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Материалдық нүкте радиусы 1 м шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалғанда, айналымның бөлігінде жүретін жолы мен орын ауыстыруы

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #7734 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Индуктивтігі 0,05 Гн соленоидтағы ток күші 1А болса, магнит өрісінің энергиясы

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #7732 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Лифт 3 м/с жылдамдықпен бірқалыпты көтеріледі. Оның 60 м биіктікке көтерілу уақыты

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #7731 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Қатаңдығы Н/м серіппе серпімділік күшінің әсерінен 3 см-ге ұзарады. Созылған серіппенің потенциалдық энергиясы

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #7730 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Бір-біріне 600 бұрышпен бағытталған екі F 1 = F 2 = 2 Н күштің тең әсерлі күші

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #7726 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Қозғалтқышының қуаты 30 к Вт көтергіш кран 1 мин ішінде массасы 1,5 т жүкті 30 м биіктікке көтерсе, қозғалтқышының ПӘК - і ()

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Iздеу

Дұрыс жауаптардың саны
Жауаптың болуы