Сұрақ #39896 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Электронның массасы тыныштық массасынан 2 есе артық болатын қозғалыс жылдамдығы

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #39895 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Баллондағы массасы 30 кг ауа молекулаларының N1санының көлемі

16,62 м3 бөлмедегі қалыпты қысымда температурасы 17оС ауа молекулаларының N2 санына қатынасы (po=105 Па, R=8,31 Дж/моль∙К, NA=6∙1023 моль-1,

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #39894 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Екі катушканың индуктивтіліктерінің қатынасы . Олардың магнит өрісі энергияларының қатынасы болу үшін бірінші катушканың ток күші мен екінші катушкадағы ток күшін салыстыр

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #39893 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Изохоралық процесте газға 6·106 Дж жылу берілген газдың ішкі энергиясы мен ұлғайғандағы жұмысы

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #39892 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Массасы 40 кг дене еркін құлап түскенде, ауырлық күшінің жұмысы 128 кДж болса, дененің құлау уақыты (g = 10 м/с2)

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #39891 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Когерентті жарық сәулелері қосылғанда интерференцияның максимумы байқалатын фаза айырымы

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #39890 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Ашық тербелмелі контурдағы ток күші (А) заңы бойынша өзгереді. Ауада таралатын электромагниттік толқынның ұзындығы

(с =3∙108 м/с)

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #39889 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Сутегі атомындағы электрон мен ядроның арақашықтығы 0,510-8 см. Олардың өзара әсерлесу күші ()

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #39888 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Иіндері 20 см және 30 см иіндікке екі күш әрекет етеді. Кіші иінге әрекет ететін күштің шамасы 6 Н. Иіндік тепе-теңдікте болу үшін екінші иінге әрекет ететін күштің шамасы

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #39887 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Суретте жарық сәулесінің сыну көрсеткіші әртүрлі үш ортадан өту жолы берілген. Орталардың сыну көрсеткіштерін өсу реті бойынша орналастыр

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Iздеу

Дұрыс жауаптардың саны
Жауаптың болуы