Сұрақ #2189 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

функциясына қатысты дұрыс тұжырым(дар)ды көрсетіңіз.

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #2188 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Көпбұрыштың қабырғаларының санын табыңыз, егер ішкі бұрыштарының қосындысы 2160° болса

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #2187 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

функциясының а-ның қандай мәнінде жалғыз ғана мәні бола алатын

жауап(-тар)ды көрсетіңіз:

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #2186 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

теңсіздіктер жүйесінің шешімі болатын аралықт(ард)ы көрсетіңіз.

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #2185 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Теңсіздікті шешіңіз:

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #2184 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Берілген арифметикалық прогрессияның айырымы болатын сан(дар)ды көрсетіңіз:

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #2183 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

теңдеулер жүйесінің шешімі болатын сандар жұбының қосындысына және көбейтіндісіне тең бола алатын сандарды табыңыз.

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #2182 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

теңдеуінің түбірлері

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #2181 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

өрнегіне тең жауапты көрсетіңіз:

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #1410 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Осьтік қимасының диагоналі -ға тең шаршы болатын цилиндрге іштей сызылған сфера ауданы:

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Iздеу

Дұрыс жауаптардың саны
Жауаптың болуы