Сұрақ #2970 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

нүктелері берілген. координаталары:

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #2969 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Функция графигі бойынша оның формуласын табыңыз.

Описание: 222

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #2968 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

(–2; 5) және (k;–3) векторларының арасындағы бұрыш доғал болатындай k -ның

мән(-дер)ін табыңыз.

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #2967 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

функциясының туындысын табыңыз.

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #2965 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Теңсіздіктің түбірі болатын жауаптарды белгілеңіз:

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #2964 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

арифметикалық прогрессияның бірінші мүшесі бола алатын жауап(-тар)ды көрсетіңіз:

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #2963 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

теңдеуінің түбірін және анықталу облысын табыңыз:

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #2962 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

100 + ( х + 33) = – 358 + 543 теңдеуінің түбірі жататын аралық(тар):

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #2961 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

өрнегінің мәні жататын аралық(тар):

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #2190 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Тік параллелепипедтің табан қабырғалары 6 м және 10 м-ге тең және олар 30° бұрыш жасайды, бүйір қыры 5 м-ге тең. Осы параллелепипедтің толық бетінің ауданын табыңыз.

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Iздеу

Дұрыс жауаптардың саны
Жауаптың болуы