Сұрақ #32829 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Етістіктің дұрыс түрін табыңыз:
Ол кітапханаға кітапты уақытында өткізе алмады.
He faіled (return) the book to the lіbrary on tіme.

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
    Iздеу