Сұрақ #40596 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Choose the correct form:

There … some meat in the soup.

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #40595 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Choose the correct form:

All pupils… a school uniform.

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #40594 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Күшейтпелі шырайдағы сын есім:

She belongs to …family in Italy.

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #40593 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Дұрыс нұсқа:

Asem likes playing volleyball on… beach.

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #40592 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Дұрыс жазылған сөз:

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #40591 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Фразалық етістікті сөйлем:

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #40590 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Express the same in a different way:

He has a lot of money. He can buy a car.

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #40589 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

The correct phrases with Infinitive:

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #40588 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

The appropriate verb:

The animals … protected by the people.

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #40587 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

The correct variant:

Does your friend smoke? Not now, but he…

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Iздеу

Дұрыс жауаптардың саны
Жауаптың болуы