Сұрақ #40606 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Дұрыс жауапты табыңыз:

The national symbol of Kazakhstan is … .

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #40605 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Бағыныңқы бар сөйлемді табыңыз:

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #40604 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Дұрыс нұсқасын таңдаңыз:

Our school rules make us … .

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #40603 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Идиоманың мағынасын анықтаңыз:

Have two left feet.

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #40602 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Choose a noun:

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #40601 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Дұрыс нұсқа:

Gulnar had got…apple.

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #40600 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Берілген сөйлемдерде герундий бар сөйлемді табыңыз:

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #40599 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Complete the sentence:

She showed … a very interesting book.

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #40598 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Choose the correct form:

We … to watch new show.

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #40597 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

In Reported Speech: “last week”

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Iздеу

Дұрыс жауаптардың саны
Жауаптың болуы