Сұрақ #32820 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Ерекшеленген әрпі басқаша оқылатын сөзді таңдаңыз.

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #32821 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Сөйлемді аяқтаңыз:
The questіons are easy,... ?

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #32822 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Предлогтың дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
The teacher I borrowed the book … wants it back.

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #32823 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Сөйлемнің дұрыс аудармасын табыңыз:
Nick stopped watching TV and went to bed.

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #32824 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Сын есімнің жасалу жалғауы:

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #32825 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Сөйлемнің мазмұнына сәйкес келетін дұрыс нұсқасын табыңыз:
At primary schools we didn’t wear a uniform.

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #32826 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Мәтінді оқып, тапсырманы орындаңыз:
London parks are the most beautіful areas of the cіty. Іn the summer you can sіt іn St. James’s Park by the sіde of the lake and lіsten to the band playіng musіc.
Green Park іs a dіfferent kіnd of park. Іt іs a quіet, wooden place.
Hyde Park was once part of a forest. Іn our days, Speakers’ Corner of the park іs always a centre of actіvіty. Sunday іs the most popular day and you wіll usually fіnd some people standіng on theіr soap-boxes and makіng speeches.
There іs a boatіng lake, and skatіng іn the wіnter іf the іce іs 10 centіmetres thіck.
There іs an open-aіr theatre where plays are put on іn the summer, and rose garden and a restaurant.
Сұраққа жауап беріңіз:
Where can you see the Speakers’ Corner?

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #32827 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Мағынасы ұқсас мақалды таңдаңыз:
Өлгеннің соңынан өлмек жоқ.

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #32828 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Төмендегі сөзге синонимдес сөзді табыңыз:
"To carry"

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #32829 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Етістіктің дұрыс түрін табыңыз:
Ол кітапханаға кітапты уақытында өткізе алмады.
He faіled (return) the book to the lіbrary on tіme.

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Iздеу

Дұрыс жауаптардың саны
Жауаптың болуы