Сұрақ #1432 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Richtige Antwort.

Wir gingen … entlang:

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #1433 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Richtige Varianten .

Ich … zu Hause bleiben.

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #1434 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Passende Formen des Verbs .

Seit wann … Sie Sport?

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #1435 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Passende Demonstrativpronomen .

Gefällt dir … Rock?

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #1436 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Passende Modalverben .

Ich … nicht schlafen.

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #1437 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Fragenwörter zu Temporalsätze.

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #1439 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Richtige Antwort .

Wie komme ich zum Theater?

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #1440 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Fragesatz.

Eine Karte (1), schickt (2), uns (3), er (4), mal (5)

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #2194 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Сілтеу есімдігін қойыңыз :

In … Haus wohnt meine Schwester.

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #2195 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Сілтеу есімдігін қойыңыз :

Mit … Frau habe ich noch nicht gesprochen.

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Iздеу

Дұрыс жауаптардың саны
Жауаптың болуы