Сұрақ #1412 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Сөйлемнің дұрыс аудармасын белгілеңі з:

Оқушы тапсырманы орындап отыр.

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #1413 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Етістікті ң с әйкес форма сын қойыңыз :

… du mir nicht etwas Geld geben?

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #1414 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Сәйкес нұсқасын таңдаңыз.

Sechsundneunzig — siebenundvierzig = neunundvierzig

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #1415 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Бұйрық райдың дұрыс формасын таңдаңыз:

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #1416 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Көмекші етістіктің сәйкес формасын таңдаңыз .

Im Sommer … wir nach Deutschland gefahren.

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #1417 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Тура сөз тәртібімен сөйлем құрыңыз :

ins Kino(1)-wir(2)- morgen(3)-gehen(4)-mit der Klasse(5).

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #1418 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Кері сөз тәртібімен сөйлем ді таңдаңыз .

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #1419 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Сұраулы сөйлем құрыңыз:

morgen(1)-uns(2)-wir(3)-treffen(4)-wo(5)?

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #1420 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Сәйкес нұсқасын белгілеңі з:

-Wann fährst du nach Heidelberg?

-Am Montag.

-Um wieviel Uhr?

— ….

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #1421 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Сұрақ тың жауа бын бе лгіле ңіз .

Wessen Namen trägt die Nationale Kunstgalerie in Almaty?

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Iздеу

Дұрыс жауаптардың саны
Жауаптың болуы