Сұрақ #741 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Trouvez le pluriel.

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #742 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Trouvez les mots avec le son.

[u]

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #744 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Variante correcte.

Subjonctif.

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #745 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Variante correcte Négation.

Je … vois… autour de moi:

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #746 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Posez la question.

Il rêve à SON FUTUR.

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #747 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Complétez les phrases .

Il faut qu’elle ...ce problème .

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #748 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Adjectifs utilisant comme l’adverbe.

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #749 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Composez la proposition.

Des fromages/ á la fromagerie familiale/on/avec du lait de chevre/fabrique

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #750 Көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар

Choisissez les phrases correctes.

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Сұрақ #1501 Берілген бес жауаптың біреуі дұрыс

Дұрыс аудармасын табыңыз:

“ Ғимарат ”

Шешім
0%
0%
0%
0%
0%
Iздеу

Дұрыс жауаптардың саны
Жауаптың болуы