Мейірбикелік іс
Білім бейіні коды: 6M110000
Білім бейіні атауы: Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина)

Мамандық коды: 6M110300
Мамандық атауы: Мейірбикелік іс
Осы мамандық бойынша Қазақстанның университеттері қабылдауға алып келеді