Әлеуметтік жұмыс
Білім бейіні коды: 6M090000
Білім бейіні атауы: Қызмет көрсету

Мамандық коды: 6M090500
Мамандық атауы: Әлеуметтік жұмыс

Магистрлерді даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы
  • Кесте
  • График
Оқу бағыты201720162015
Ғылыми-педагогикалық бағыт 2098
Барлығы2098
Графики
Осы мамандық бойынша Қазақстанның университеттері қабылдауға алып келеді