Әлеуметтік-мәдени қызмет көрсету
Білім бейіні коды: 6M090000
Білім бейіні атауы: Қызмет көрсету

Мамандық коды: 6M090400
Мамандық атауы: Әлеуметтік-мәдени қызмет көрсету

Магистрлерді даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы
  • Кесте
  • График
Оқу бағыты20162015
Ғылыми-педагогикалық бағыт 88
Барлығы88
Графики
Осы мамандық бойынша Қазақстанның университеттері қабылдауға алып келеді