Іскерлік əкімшілікжүргізу
Білім бейіні коды: 6M050000
Білім бейіні атауы: Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес

Мамандық коды: 6M052000
Мамандық атауы: Іскерлік əкімшілікжүргізу

Магистрлерді даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы
  • Кесте
  • График
Оқу бағыты2018201720162015
Ғылыми-педагогикалық бағыт 501544
Барлығы501544
Графики
Осы мамандық бойынша Қазақстанның университеттері қабылдауға алып келеді