Еңбекті ұйымдастыру және нормалау
Білім бейіні коды: 6M050000
Білім бейіні атауы: Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес

Мамандық коды: 6M051900
Мамандық атауы: Еңбекті ұйымдастыру және нормалау