Статистика
Білім бейіні коды: 6M050000
Білім бейіні атауы: Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес

Мамандық коды: 6M051200
Мамандық атауы: Статистика
Осы мамандық бойынша Қазақстанның университеттері қабылдауға алып келеді