Вокалдық өнер
Білім бейіні коды: 6M040000
Білім бейіні атауы: Өнер

Мамандық коды: 6M040300
Мамандық атауы: Вокалдық өнер
Осы мамандық бойынша Қазақстанның университеттері қабылдауға алып келеді