Аспаптық орындаушылық
Білім бейіні коды: 6M040000
Білім бейіні атауы: Өнер

Мамандық коды: 6M040200
Мамандық атауы: Аспаптық орындаушылық
Осы мамандық бойынша Қазақстанның университеттері қабылдауға алып келеді