География
Білім бейіні коды: 6M010000
Білім бейіні атауы: Білім

Мамандық коды: 6M011600
Мамандық атауы: География

Магистрлерді даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы
  • Кесте
  • График
Оқу бағыты2018201720162015
Ғылыми-педагогикалық бағыт 105604030
Барлығы105604030
Графики
Осы мамандық бойынша Қазақстанның университеттері қабылдауға алып келеді