Ветеринарлық медицина
Білім бейіні коды: 6D120000
Білім бейіні атауы: Ветеринария

Мамандық коды: 6D120100
Мамандық атауы: Ветеринарлық медицина
Осы мамандық бойынша Қазақстанның университеттері қабылдауға алып келеді