Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі
Білім бейіні коды: 6D070000
Білім бейіні атауы: Техникалық ғылымдар және технологиялар

Мамандық коды: 6D073100
Мамандық атауы: Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі
Осы мамандық бойынша Қазақстанның университеттері қабылдауға алып келеді