Құрылыс
Білім бейіні коды: 6D070000
Білім бейіні атауы: Техникалық ғылымдар және технологиялар

Мамандық коды: 6D072900
Мамандық атауы: Құрылыс
Осы мамандық бойынша Қазақстанның университеттері қабылдауға алып келеді