Техникалық машиналар және жабдықтар (сала бойынша)
Білім бейіні коды: 6D070000
Білім бейіні атауы: Техникалық ғылымдар және технологиялар

Мамандық коды: 6D072400
Мамандық атауы: Техникалық машиналар және жабдықтар (сала бойынша)
Осы мамандық бойынша Қазақстанның университеттері қабылдауға алып келеді