Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
Білім бейіні коды: 6D070000
Білім бейіні атауы: Техникалық ғылымдар және технологиялар

Мамандық коды: 6D070400
Мамандық атауы: Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
Осы мамандық бойынша Қазақстанның университеттері қабылдауға алып келеді