Ақпараттық жүйелер
Білім бейіні коды: 6D070000
Білім бейіні атауы: Техникалық ғылымдар және технологиялар

Мамандық коды: 6D070300
Мамандық атауы: Ақпараттық жүйелер
Осы мамандық бойынша Қазақстанның университеттері қабылдауға алып келеді