Биология
Білім бейіні коды: 6D060000
Білім бейіні атауы: Жаратылыстану ғылымдары

Мамандық коды: 6D060700
Мамандық атауы: Биология
Осы мамандық бойынша Қазақстанның университеттері қабылдауға алып келеді