Сәулет
Білім бейіні коды: 6D040000
Білім бейіні атауы: Өнер

Мамандық коды: 6D042000
Мамандық атауы: Сәулет
Осы мамандық бойынша Қазақстанның университеттері қабылдауға алып келеді