Құқық қорғау қызметі
Білім бейіні коды: 6D030000
Білім бейіні атауы: Құқық

Мамандық коды: 6D030300
Мамандық атауы: Құқық қорғау қызметі
Осы мамандық бойынша Қазақстанның университеттері қабылдауға алып келеді