Халықаралық құқық
Білім бейіні коды: 6D030000
Білім бейіні атауы: Құқық

Мамандық коды: 6D030200
Мамандық атауы: Халықаралық құқық
Осы мамандық бойынша Қазақстанның университеттері қабылдауға алып келеді