Әдебиеттану
Білім бейіні коды: 6D020000
Білім бейіні атауы: Гуманитарлық ғылымдар

Мамандық коды: 6D021400
Мамандық атауы: Әдебиеттану
Осы мамандық бойынша Қазақстанның университеттері қабылдауға алып келеді