Лингвистика
Білім бейіні коды: 6D020000
Білім бейіні атауы: Гуманитарлық ғылымдар

Мамандық коды: 6D021300
Мамандық атауы: Лингвистика
Осы мамандық бойынша Қазақстанның университеттері қабылдауға алып келеді