Археология және этнология
Білім бейіні коды: 6D020000
Білім бейіні атауы: Гуманитарлық ғылымдар

Мамандық коды: 6D020800
Мамандық атауы: Археология және этнология
Осы мамандық бойынша Қазақстанның университеттері қабылдауға алып келеді