Аударма ісі
Білім бейіні коды: 6D020000
Білім бейіні атауы: Гуманитарлық ғылымдар

Мамандық коды: 6D020700
Мамандық атауы: Аударма ісі
Осы мамандық бойынша Қазақстанның университеттері қабылдауға алып келеді