Филология
Білім бейіні коды: 6D020000
Білім бейіні атауы: Гуманитарлық ғылымдар

Мамандық коды: 6D020500
Мамандық атауы: Филология
Осы мамандық бойынша Қазақстанның университеттері қабылдауға алып келеді